Uniwersytet Jagielloński zaprasza na studia podyplomowe Manager sportu i Zarządzanie marką oraz studia magisterskie Zarządzanie sportem i Zarządzanie turystyką - dla managerów sportu oraz managerów turystyki; Turystyka + rekreacja + zarządzanie + sport = studia na UJ

Studia podyplomowe

Oferta studiów podyplomowych

Menedżer sportu

Menedżer sportu to unikalna na polskim rynku oferta skierowana do obecnych i przyszłych menedżerów sportu (klubów i związków sportowych, obiektów sportowo-rekreacyjnych, firm przemysłu sportowego  itp.), do byłych i aktualnych sportowców (chcących pozostać w branży po zakończeniu kariery zawodniczej) oraz do nauczycieli wychowania fizycznego (dla których może być elementem awansu zawodowego). Program ten jest prowadzony we współpracy z Polską Akademią Olimpijską już od 15 lat.

Program studiów Menedżer sportu obejmuje m.in. następujące bloki tematyczne:

 • Systemy organizacji sportu w UE (10 godz.),
 • Podstawy zarządzania w sporcie (10 godz.),
 • Praktyczne aspekty zarządzania organizacjami sportowymi (40 godz.),
 • Warsztaty menedżerskie (20 godz.),
 • Marketing i komunikacja społeczna w zarządzaniu sportem (20 godz.),
 • Seminarium dyplomowe (20 godz.)

Większość zajęć jest prowadzona przez praktyków i osoby czynnie związane z branżą sportową. Wybrane zajęcia odbywają się poza uczelnią, np. na obiektach sportowych współpracujących z nami instytucji partnerskich. Zajęcia odbywają się średnio dwa razy w miesiącu w soboty i niedziele. Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Uniwersytetu Jagiellońskiego Menedżer Sportu

Wg ankiet studentów edycji 2012/2013: 100% poleciłoby swoim bliskim, 100% podjęłoby te studia raz jeszcze.

Zarządzanie marką

Zarządzanie marką to nowa propozycja Katedry Zarządzania w Turystyce. Skierowana jest do pracowników instytucji publicznych i firm prywatnych, zajmujących się budowaniem marek produktów, firm, regionów.

Są to roczne studia formujące menedżerów marki – kompetentnych i skutecznych profesjonalistów w dziedzinie kształtowania i zarządzania silną oraz rozpoznawalną marką, pozytywnie kojarzoną na rynku. Jesteśmy przekonani, że budowanie wizerunku firmy/instytucji jest ważnym elementem w uzyskaniu przewagi konkurencyjnej - zwłaszcza w warunkach silnej konkurencji.

Program studiów Zarządzanie marką obejmuje następujące bloki tematyczne:

 • Zarządzanie marką – organizacje i przestrzeń (25 godz.),
 • Strategiczne i operacyjne zarządzanie marką (25 godz.),
 • Marki międzynarodowe  (15 godz.),
 • Programowanie i finansowanie – wycena wartości marki (15 godz.),
 • Warsztaty praktyczne z zakresu projektowania marki  (25 godz.),
 • Instrumenty promocji i komunikacji marketingowej (20 godz.),
 • Budowa marki w social media (25 godz.),
 • Public Relations (10 godz.),
 • Seminarium dyplomowe – projekt wdrożeniowy (10 godz).

Większość zajęć jest prowadzona przez praktyków i ekspertów współpracujących z nami instytucji partnerskich. Zajęcia odbywają się średnio dwa razy w miesiącu w soboty i niedziele, głównie w bardzo nowoczesnym budynku Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej na Kampusie Odnowienia UJ.

Sylwetka absolwenta

Rekrutacja - szczegóły (terminy, kryteria, opłaty)

Rekrutacja na studia podyplomowe ruszyła 1 czerwca 2017 r. (bezpośrednio u p. Urszuli Haładus).

Wymagane dokumenty

 • kwestionariusz osobowy,
 • 2 zdjęcia, 
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych dowolnego kierunku
 • ksero dowodu osobistego z oryginałem do wglądu

Dokumenty prosimy składać (i o dodatkowe informacje pytać) w Sekretariacie Katedry - u p. Urszuli Haładus.

Obsługa studiów

mgr inż. Urszula Haładus

urszula.haladus@uj.edu.pl

tel.: +48 12 664 55 79

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ

ul. prof. S. Łojasiewicza 4
30-348 Kraków

pok. 3.370

Studia podyplomowe: zarządzanie zakupami w biznesie

W roku akadmickim 2016/2017 uruchomione zostały studia podyplomowe Zarządzanie zakupami w biznesie.